Anonymous

What Is The Longest Word In Tagalog?

2

2 Answers

Anonymous Profile
Anonymous answered
THE PROPER AND CORRECT PO AY ITO: Nagsisipagsinungalisinungalingan

nabubulol po ata ang previous answer regarding sa root word na itong sinungaling.

Answer Question

Anonymous